TERZIJDE

MAATSCHAPPELIJK
BETROKKEN ONDERNEMEN


MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN

COACHING/BEMIDDELING

ADVISERING

GERDA GEURTSEN

CONTACT

 

 

TERZIJDE

Terzijde brengt partijen bij elkaar om, op een praktische manier, met een meerwaarde voor iedereen, te werken aan een betere samenleving.

Wij stimuleren en organiseren Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)! Wij dagen bedrijven uit om meer duurzaam en betrokken te ondernemen! Enerzijds om stichtingen en verenigingen terzijde te staan in het vergroten van de sociale cohesie en anderzijds zorg te hebben voor een toekomstige leefbare wereld.

De uitdaging - inmiddels in meerdere steden in Nederland - is geselecteerd voor het 'Oranje Fonds Groeiprogramma'.
De uitdaging kan hierdoor 'uitrollen' door heel Nederland.
Per 1-5-2017 zijn er 65 lokale uitdagingen.

Interesse in deze uitdaging ? info@terzijdegerdageurtsen.nl

Wij adviseren bedrijven en overheidsinstellingen die MBO en MVO willen uitrollen of willen implementeren in hun eigen bedrijfsvoering. Wij organiseren bijeenkomsten en zetten duurzame bedrijfsnetwerken op.

Verantwoord of betrokken; een wereld van verschil. Zie definitie....

 

 

 

 

 

TERZIJDE 2012